Úhrada za předškolní vzdělávání

Úhrada za předškolní vzdělávání činí pro školní rok 2022/2023

  • týdenní docházka: 5000 Kč/měsíčně
  • týdenní docházka pro sourozence 3500 Kč/měsíčně
  • 3500 Kč/měsíčně u dětí, které dovrší k 31. srpnu dvou let, a které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítávají do počtu dětí v LMŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení
  • 5000 Kč/rok u dětí v individuálním vzdělávání (§ 34b ŠZ)

Cena za stravu (nápoj, přesnidávka, oběd a svačina) + cena za jednotlivé režie 115 Kč. V ceně není zahrnuta cena za dopravu stravy.