Plavání

Plavání - VLNKA.

Vaše dítě se bude zúčastnit v těchto dnech:

Pátek 10:00-10:45 v termínu: 22/12, 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 9/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 5/4


Cena kurzu a dopravy v počtu 11 lekcí činí 1.700,- Kč.

Platbu proveďte do 15. 12. 2023 na účet číslo 2201072755/2010.
Do zprávy pro příjemce uveďte LMŠ Na Větvi a jméno dítěte.
S sebou jsou potřeba plavky, ručník, mýdlo, případně plavecké brýle a pro dívky s dlouhými vlasy je vhodná též plavecká čepice. Vše je třeba mít v podepsané igelitové tašce.
Pravidla chování před výukou i během ní:
• Vstup do prostoru bazénu je povolen dětem pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka nebo instruktora.
• Výuka probíhá pod vedením instruktorů plaveckého klubu, kteří společně s pedagogickými pracovníky školy odpovídají za jejich bezpečnost.
• Děti se řídí pokyny pedagogických pracovníků a instruktorů.
• Dětem je zakázáno v prostorách plaveckého bazénu běhat a chovat se nebezpečným způsobem.
• Výuky se účastní pouze děti, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav.
• Osobní informace budou použity pouze pro účely SK Vlnka. Po konci kurzu budou skartovány.

Bližší informace: www.skvlnka.cz