Správce osobních údajů

Zuzana Koreňová, ředitelka LMŠ Na Větvi

kontaktní údaje: Na Výsluní 1697/13, 500 08 Hradec Králové, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 737233706

 

Petra Žáková, pověřenec GDPR pro Lesní mateřskou školu Na Větvi

kontaktní údaje: tel. +420 736 187 656

 

Žádost o uplatnění práv subjektu


Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení: _________________________________________________

Datum narození: _________________________________________________

Adresa: _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,...): _______________________________

Předmět žádosti - Jaké právo chci využít

Právo na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mně zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, popř. údaje vyplývající ze školského zákona atd.); nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

 

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

 

Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).


Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce: ___________________________

Adresa správce: ___________________________

Email správce: ___________________________

Telefon správce: ___________________________

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.