Zápis pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí

Děti jsou přijímány dle následujících kritérií LMŠ Na Větvi:

  1. Přednostně jsou přijímáni sourozenci již docházejících dětí do LMŠ, kteří nejdéle k začátku školního roku dovrší dvou let.
  2. Následně jsou přijímány děti členů Spolku rodičů LMŠ Na větvi.
  3. Dále se přijímají děti dle data narození (od nejstaršího po nejmladší) 

Možné způsoby podání žádosti o přijetí:

  1. Poštou
  2. datovou schránkou
  3. emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  4. osobně v zázemí LMŠ Na Větvi v termínech zápisu, kterými jsou: sobota 2. května od 9 do 11 hod a pondělí 4. května od 15 do 17 hod (po předchozí domluvě v předem domluvený čas)

Žádost je třeba doručit nejpozději do 4. května 2020 do 17 hod.

Pakliže je žádost zaslána prvními třemi způsoby, musí obsahovat následující přílohy:

1. čestné prohlášení, že dítě bylo řádně očkované + kopie očkovacího průkazu (netýká se děti, které budou plnit povinný předškolní rok)

2. kopie rodného listu dítěte + kopie občanského průkazu zákonného zástupce

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (pdf ke stažení)