Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 byly přijaty děti s následujícími registračními čísly:
 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 23
 
 
Žádosti o přijetí do individuálního vzdělávání (§ 34b školského zákona) bylo vyhověno dětem s následujícími registračními čísly:
 
3, 12, 14, 19, 21, 24, 25

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si jeho zákonný zástupce může vyzvednout osobně dne 9. 5. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin v zázemí Lesní mateřské školy Na Větvi (p. č. 418/10, 418/11), 500 08 Hradec Králové. Pokud tak neučiní, rozhodnutí mu bude zasláno do vlastních rukou prostřednictvím České pošty.